Väntande medlem

Hej och tack för att du registrerat dig som medlem. Din registrering har nu skickats till administratör för granskning. Endast medlemmar i Dianelunds båtklubb kommer godkännas som registrerade medlemmar på hemsidan. Om du är medlem i klubben och registrerat dig här men inte fått behörighet inom en vecka, kontakta hemsideansvarig.