Integritetspolicy

SLUTANVÄNDARE INTEGRITETSPOLICY

 • Vi har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för slutanvändaren.
 • Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in från våra medlemmar.

VAD OMFATTAR POLICYN

 • Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information som samlas in av oss genom en webbplats som ägs och drivs av Dianelunds båtklubb.
 • Denna sekretesspolicy gäller inte för företag och föreningar som inte är i vår direkta underkastelse, eller av personer som inte är medlemmar hos oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet och alla andra webbplatser som våra hemsidor kan länka.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 • Du kan besöka vår hemsida utan att lämna ut någon personlig information.
 • Men vi behöver viss personlig information om du vill registrera dig som medlem på hemsidan, få vårt nyhetsbrev, eller använda vissa tjänster.
 • Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter.
 • Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig efterfrågad information och eventuella tjänster, för att ställa in ditt konto och för att kontakta dig angående saker som har med föreningen att göra.
 • Genom att besöka vår hemsida och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifter, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION

 • Vi kan automatiskt ta emot och registrera viss typ av icke-personlig information på vår server, bland annat loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.
 • Vi kommer under inga omständighet använda denna information, varken för att anpassa den till reklam eller annat som har med tredje part att göra. Enda orsak till insamlande av informationen har med ökad säkerhet på hemsidan att göra.
 • Vi kommer inte koppla några icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.
 • Vi kan tillåta utomstående företag eller föreningar som har annonser på vår hemsida att installera cookies på din dator.
 • Dessa cookies är inte anslutna till någon personlig information på något sätt.
 • Tredje part Cookieanvändning är föremål för deras egen sekretesspolicy, och vi tar inget ansvar för deras användning.

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE

 • Vi kan dela personlig information för dessa ändamål endast med tredje parter vars privatliv policy är förenlig med våran eller som accepterar att följa vår politik när det gäller personlig information.
 • Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:
  • Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål;
  • Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process;
  • Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss;
  • Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor dokument eller någon av våra riktlinjer för användning som gäller för motsvarande produkter eller tjänster.

SAMTYCKE

 • Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.
 • Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss.

SÄKERHET

 • Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker.
 • Däremot lagras dina uppgifter till oss som är skyddad för din integritet och säkerhet.
 • I den höga säkerhetsnivån i delar av våra webbsidor, som identifieras på webbplatsen använder vi industristandarden SSL-kryptering för att skydda dataöverföringar.
 • Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar nätverk och psykiska säkerhetsåtgärder.
 • Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

 • Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ändra denna policy från en tid till en annan.
 • Läs igenom denna policy regelbundet.
 • Din fortsatta användning av våra webbplatser gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.